Žijeme skromně na samotě, v roubence a snažíme se šířit myšlenku spolusouznění s přírodou, žít v harmonii s odkazem našich předků. Zpracování toho, co nám dává příroda k dispozici je logickým krokem v tomhle procesu. Moc rádi Vám náš život ukážeme.