Dílna U beránka funguje od února 2020 jako sociální podnik, působící na usedlosti Bludička u Nového Jičína. 

Zaměstnává 4 osoby, z toho 3 se zdravotním hendikepem. Náplní jejich činnosti je zpracování vlny z ekologického chovu Valašských ovcí a produkce knih ve vlastní tiskařské dílně. Vedle prodeje výrobků nabízí i zážitkové programy, spolupracuje se školkami, školami a domovy seniorů.